Alquímia binaria

Moltes empreses ja no intenten entendre el client i les seves necessitats, ja no assessoren, i simplement donen el que el client demana (o el producte més gran i car) sigui o no el que realment necessita. En molts casos això acaba en situacions on el client ha comprat quelcom que no s’ajustava a les seves necessitats reals i en un curt període de temps s’evidencia que la inversió ha estat un fracàs.

Alquímia binaria

Centre Internet Segura

Des del Centre Internet Segura, depenent del Safer Internet Programme de la Comissió Europea, podem ajudar-te a resoldre dels possibles conflictes o problemes que et sorgeixin mentre uses Internet, ja sigui des del teu ordinador com des d'un mòbil smartphone o tauleta.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és un organisme independent que vetlla per garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. Des d'aquest organisme s'informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què s'ha de fer en cas que no siguin respectats. També s'informa i s'assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i es controla que les entitats la compleixin.

Enllaç