La teva identitat

Manual per fer reflexionar i informar els joves sobre diferents aspectes de la seva presència a Internet: els seus drets i deures, les formes d'actuar, la identitat digital, la presevació de la privacitat, els drets d'autoria, etc. (versió en espanyol)

Clicka l'enllaç