UF 4: seguretat, rendiment i recursos

Durada: 33 hores

Continguts:

1. Assegurament de la informació:

1.1 Extensió d’un volum. Volums distribuïts. RAID0 per programari.

1.2 Tolerància a fallades de maquinari. RAID1 i RAID5 per programari.

1.3 Tolerància a fallades de programari de les dades.

1.4 Tipus de còpies de seguretat.

1.5 Plans de còpies de seguretat. Programació de còpies de seguretat.

1.6 Recuperació en cas de fallada del sistema.

1.7 Discos d’arrencada. Discos de recuperació.

1.8 Còpies de seguretat del sistema. Recuperació del sistema mitjançant consola. Punts de recuperació.

2. Supervisió del rendiment del sistema:

2.1 Eines de monitoratge en temps real.

2.2 Eines de monitoratge continuada.

2.3 Eines d’anàlisi del rendiment.

2.4 Registres de successos.

2.5 Monitoratge de successos.

2.6 Gestió d’aplicacions, processos i subprocessos.

2.7 Monitoratge d’aplicacions i processos.

3. Directives de seguretat i auditories:

3.1 Requisits de seguretat del sistema i de les dades.

3.2 Drets d’usuari.

3.3 Directives de seguretat local.

3.4 Registre del sistema operatiu.

3.5 Objectius de l’auditoria.

3.6 Àmbit de l’auditoria. Aspectes auditables.

3.7 Mecanismes d’auditoria. Alarmes i accions correctives.

3.8 Informació del registre d’auditoria.

3.9 Tècniques i eines d’auditoria.

3.10 Informes d’auditoria.