UF 4: portals web d’aprenentatge

Durada: 30:hores

Continguts:

1. Instal·lació de sistemes de gestió d’aprenentatge a distància.

1.1 Elements lògics que componen el lloc: comunicació, materials i activitats.

1.2 Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. Personalització de l’entorn. Navegació i edició.Interfície gràfica associada.

1.3 Creació i configuració de perfils d’usuari.

1.4 Activació i ús de funcionalitats. Fòrums. Consultes.

1.5 Creació de cursos seguint especificacions.

1.6 Còpies de seguretat. Mecanismes de restauració de cursos i dades.

1.7 Registres d’ús del lloc i de les activitats.

1.8 Gestió d’usuaris i grups. Seguretat.

1.9 Cerca i interpretació de documentació tècnica.

1.10 Documentació del procés d’instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades.