UF 4: alta disponibilitat. 24 hores

Durada: 24 hores

Continguts:

1. Implantació de solucions d’alta disponibilitat:

1.1 Definició i objectius.

1.2 Anàlisi de configuracions d’alta disponibilitat.

1.2.1 Funcionament ininterromput.

1.2.3 Integritat de dades i recuperació de servei.

1.2.4 Servidors redundants.

1.2.5 Sistemes de clústers.

1.2.6 Sistemes de balanç de càrrega.

1.3 Instal·lació i configuració de solucions d’alta disponibilitat.

1.4 Virtualització de sistemes.

1.5 Possibilitats de la virtualització de sistemes.

1.6 Eines per a la virtualització.

1.7 Configuració i utilització de màquines virtuals.

1.8 Alta disponibilitat i virtualització.

1.9 Simulació de serveis amb virtualització.