UF 3: tallafocs i servidors intermediaris. 27 hores

Durada: 27 hores

Continguts:

1. Instal·lació i configuració de tallafocs:

1.1 Tipus de tallafocs. Característiques. Funcions principals.

1.2 Utilització de tallafocs.

1.3 Filtratge de paquets de dades.

1.4 Instal·lació de tallafocs. Ubicació.

1.5 Regles de filtratge dels tallafocs.

1.6 Proves de funcionament. Sondeig.

1.7 Registres d’esdeveniments d’un tallafoc.

2. Instal·lació i configuració de servidors intermediaris:

2.1 Tipus de servidors intermediaris. Característiques i funcions.

2.2 Instal·lació de servidors intermediaris.

2.3 Instal·lació i configuració de clients de servidors intermediaris.

2.4 Configuració de l’emmagatzematge en memòria cau d’un servidor intermediari.

2.5 Mètodes d’autenticació en un servidor intermediari.

2.6 Configuració de filtres.