UF 3: sistemes de gestió d’informació empresarial

Durada: 27 hores

Continguts

1. Sistemes de gestió empresarial:

1.1 Instal·lació.

1.2 Adaptació i configuració.

1.3 Integració de mòduls.

1.4 Elaboració d’informes.

1.5 Integració amb aplicacions ofimàtiques.

1.6 Exportació d’informació.