UF 3: implantació de programari específic

Durada: 25 hores

Contingut:

1. Resolució d’incidències i assistència tècnica:

1.1 Interpretació, anàlisi i elaboració de documentació tècnica.

1.2 Interpretació, anàlisi i elaboració de manuals d’instal·lació i configuració de sistemes operatius i aplicacions.

1.3 Llicències de client i llicències de servidor.

1.4 Instal·lacions desateses.

1.5 Implementació de fitxers de respostes.

1.6 Servidors d’actualitzacions automàtiques.

1.7 Parts d’incidències.

1.8 Protocols d’actuació.

1.9 Administració remota.