UF 3: gestors de continguts

Durada: 30 hores

Continguts:

1. Instal·lació de gestors de continguts.

1.1 Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris.

1.2 Creació d’usuaris i grups d’usuaris.

1.3 Utilització de la interfície gràfica. Personalització de l’entorn.

1.4 Funcionalitats proporcionades pel gestor de continguts.

1.5 Actualitzacions del gestor de continguts.

1.6 Configuració de mòduls i menús. Sindicació.

1.7 Mecanismes de seguretat.

1.8 Configuració de fòrums (regles d’accés).

1.9 Funcionament dels gestors de continguts.

1.10 Còpies de seguretat.

1.11 Cerca i interpretació de documentació tècnica.

1.12 Documentació del procés d’instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades.