UF 3: correu electrònic i missatgeria

Durada: 25 hores

Continguts:

1. Instal·lació i administració del servei de correu electrònic:

1.1 Protocols de transferència de missatges.

1.2 Comptes de correu, àlies i bústies d’usuari.

1.3 Protocols i serveis de baixada de correu.

1.4 Clients de correu electrònic.

1.5 Correu segur: signatura digital i xifratge de missatges.

2. Instal·lació i administració de serveis de missatgeria instantània, notícies i llistes de distribució:

2.1 Característiques del servei de missatgeria instantània. Protocols.

2.2 Clients gràfics de missatgeria instantània.

2.3 Clients en mode text de missatgeria instantània.

2.4 Característiques del servei de llistes de distribució.

2.5 Tipus de llistes de distribució. Protocols.

2.6 Tipus d’accés a la llista de distribució.