UF 3: administració avançada de xarxes

Durada: 44 hores

Continguts:

1. Configuració de xarxes virtuals:

1.1 El disseny de xarxes locals en tres capes (nucli, accés i distribució).

1.2 Implantació i configuració de xarxes virtuals.

1.3 Definició d’enllaços troncals en els commutadors i encaminadors. El protocol IEEE802.1Q.

2. Configuració i administració de protocols dinàmics:

2.1 Protocols encaminadors i protocols d’encaminament.

2.2 Protocols d’encaminament interior i exterior.

2.3 L’encaminament sense classe.

2.4 La subdivisió de xarxes i l’ús de màscares de longitud variable (VLM).

2.5 El protocol RIPv2; RIPv1 amb comparació.

2.6 Configuració i administració de RIPv1.

2.7 Administració i configuració de RIPv2.

3. Configuració de l’accés a Internet des d’una LAN:

3.1 Adreçament intern i adreçament extern.

3.2 Origen NAT i destinació NAT.

3.3 NAT estàtic, dinàmic, de sobrecàrrega (PAT) i invers.

3.4 Configuració de NAT.

3.5 Diagnòstic d’incidències de NAT.

3.6 Configuració de PAT.