UF 2: serveis web i de transferència de fitxers

Durada: 25 hores

Continguts:

1. Instal·lació i administració de servidors web:

1.1 Característiques generals d’un servidor web.

1.2 Configuració bàsica d’un servidor web.

1.3 Mòduls: instal·lació, configuració i utilització.

1.4 Llocs web virtuals: creació, configuració i utilització.

1.5 Autenticació i control d’accés.

1.6 Certificats. Servidors de certificats.

1.7 Navegadors web. Paràmetres d’aparença i ús.

2. Instal·lació i administració de serveis de transferència de fitxers:

2.1 Tipus de transferència de fitxers.

2.2 Configuració del servei de transferència de fitxers.

2.3 Tipus d’usuaris i accessos al servei.

2.4 Modes de connexió del client.

2.5 Permisos i quotes.