UF 2: seguretat activa i accés remot. 24 hores

Durada: 24 hores

Continguts:

1. Implantació de mecanismes de seguretat activa:

1.1 Atacs i contramesures en sistemes personals:

1.1.1 Classificació dels atacs.

1.1.2 Anatomia d’atacs i anàlisi de programari maliciós.

1.1.3 Eines preventives: instal·lació i configuració.

1.1.4 Eines pal·liatives: instal·lació i configuració.

1.1.5 Actualització de sistemes i aplicacions.

1.1.6 Seguretat en la connexió amb xarxes públiques.

1.1.7 Pautes i pràctiques segures.

1.2 Seguretat en la xarxa corporativa:

1.2.1 Monitoratge del trànsit en xarxes.

1.2.2 Seguretat en els protocols per a comunicacions sense fil.

1.2.3 Riscos potencials dels serveis de xarxa.

1.2.4 Intents de penetració.

2. Implantació de tècniques d’accés remot. Seguretat perimètrica:

2.1 Elements bàsics de la seguretat perimètrica.

2.2 Perímetres de xarxa. Zones desmilitaritzades.

2.3 Arquitectura feble de subxarxa protegida.

2.4 Arquitectura forta de subxarxa protegida.

2.5 Xarxes privades virtuals. VPN.

2.6 Beneficis i desavantatges de les VPN enversles línies dedicades.

2.7 Tècniques de xifratge. Clau pública i clau privada:

2.7.1 VPN a nivell de xarxa. SSL, IP Sec.

2.7.2 VPN a nivell d’aplicació SSH.

2.8 Servidors d’accés remot:

2.8.1 Protocols d’autenticació.

2.8.2 Configuració de paràmetres d’accés.

2.8.3 Servidors d’autenticació.