UF 2: instal·lació, configuració i recuperació de programari

Durada: 22 hores.

Continguts:

1. Instal·lació de programari d’utilitat i propòsit general per a un sistema informàtic:

1.1 Tipus d’aplicacions. Comparació d’aplicacions. Avaluació i rendiment.

1.2 Entorns operatius. Necessitats dels entorns d’explotació.

1.3 Instal·lació, prova, avaluació i desinstal·lació d’utilitats. Requeriment

1.3.1 Compressors.

1.3.2 Monitoratge i optimització del sistema.

1.3.3 Gestió de fitxers i recuperació de dades.

1.3.4 Gestió de discos. Fragmentació i partició. Antivirus, antiespies i tallafocs.

1.3.5 Programari de seguretat.

1.4 Programari de propòsit general: instal·lació, avaluació, documentació i ajuda.

1.4.1 Ofimàtica i documentació electrònica.

1.4.2 Imatge, disseny i multimèdia.

1.4.3 Clients per a serveis d’Internet.

1.5 Instal·lació i prova d’aplicacions portables i no portables.

1.6 Realització d’inventaris.

2. Creació d’imatges de programari. Suport del programari bàsic d’un sistema:

2.1 Dispositius d’emmagatzematge. Imatges de seguretat. Suports per a imatges de seguretat.

2.2 Opcions d’arrencada d’un sistema.

2.3 Eines de format i partició de disc d’un disc.

2.4 Creació i recuperació d’imatges.

2.5 Servidors d’imatges: unidestinació/multidestinació.

2.6 Clonacions i eines de clonació