UF 2: gestors d’arxius web

Durada: 25 hores

Continguts:
 
1. Instal·lació de serveis de gestió d’arxius web.

1.1 Funcionalitats de les aplicacions de gestió d’arxius web.

1.2 Tipus d’aplicacions de gestió d’arxius web.

1.3 Instal·lació i configuració de les aplicacions de gestió d’arxius web.

1.4 Administració d’aplicacions de correu web: creació d’usuaris. Permisos. Tipus d’usuari.

1.5 Gestió d’arxius i directoris. Creació de recursos compartits.

1.6 Indexació d’arxius i directoris.

1.7 Seguretat del gestor d’arxius.

1.8 Cerca i interpretació de documentació tècnica.

1.9 Documentació del procés d’instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades.