UF 2: gestió de la informació i de recursos en una xarxa

Durada: 80 hores

Continguts:

1. Administració de la informació:

1.1 Sistemes d’arxius.

1.2 Gestió de sistemes de fitxers mitjançant comandaments i entorns gràfics.

1.3 Gestió d’enllaços.

1.4 Estructura de directoris de sistemes operatius lliures i propietaris.

1.5 Cerca d’informació del sistema mitjançant comandes i eines gràfiques.

1.6 Identificació del programari instal·lat mitjançant comandes i eines gràfiques.

1.7 Gestió de la informació del sistema. Rendiment. Estadístiques.

1.8 Muntatge i desmuntatge de dispositius en sistemes operatius.

1.9 Automatització.

1.10 Eines d’administració de discos. Particions i volums. Desfragmentació i revisió.

2. Administració de dominis:

2.1 Estructura client/servidor.

2.2 Protocol LDAP (protocol d’accés a directoris lleugers).

2.3 Concepte de domini. Subdominis. Requisits necessaris per muntar un domini.

2.4 Administració de comptes. Comptes predeterminats.

2.5 Contrasenyes. Bloquejos de compte.

2.6 Comptes d’usuaris i equips.

2.7 Perfils mòbils i obligatoris.

2.8 Carpetes personals.

2.9 Plantilles d’usuari. Variables d’entorn.

2.10 Administració de grups. Tipus. Estratègies d’imbricació. Grups predeterminats.

3. Administració de l’accés al domini:

3.1 Equips del domini.

3.2 Permisos i drets.

3.3 Administració de l’accés a recursos. SAMBA. NFS.

3.4 Permisos de xarxa. Permisos locals. Herència. Permisos efectius.

3.5 Delegació de permisos.