UF 2: automatització de tasques i llenguatges de guions

Durada: 29 hores

1. Automatització de tasques del sistema:

1.1 Automatització de les tasques del sistema.

1.2 Comandaments del sistema per a l’automatització de tasques.

1.3 Restriccions de seguretat.

1.4 Planificació de les tasques de manteniment del sistema.

1.5 Utilitats gràfiques per a l’automatització de tasques.

2. Aplicació de llenguatge scripting en sistemes operatius lliures i propietaris:

2.1 Estructures del llenguatge.

2.2 Creació i depuració d’scripts.

2.3 Interpretació d’scriptsdel sistema. Adaptacions.

2.4 Utilització d’extensions de comandaments per a tasques d’administració.

2.5Scripts per a l’administració de comptes d’usuari, processos i serveis del sistema operatiu