UF 2: administració de dispositius de xarxa

Durada: 44 hores

Continguts:

1. Configuració i administració de commutadors:

1.1 Segmentació de la xarxa. Avantatges que presenta.

1.2 Commutadors i dominis de col·lisió i de difusió.

1.3 Segmentació de xarxes.

1.4 Formes de connexió al commutador per a la seva configuració.

1.5 Configuració del commutador.

1.6 Configuració dinàmica i estàtica de la taula d’adreces MAC.

2. Configuració i administració bàsica d’encaminadors:

2.1 Els encaminadors a les LAN i a les WAN.

2.2 Components de l’encaminador.

2.3 Formes de connexió a l’encaminador per a la seva configuració inicial.

2.4 Comandaments per a la configuració de l’encaminador.

2.5 Comandaments per a l’administració de l’encaminador.

2.6 Configuració de l’encaminament estàtic.

2.7 Definició i ubicació de llistes de control d’accés (ACL).