UF 2: àmbits d’aplicació de l’XML

Durada: 27 hores

Continguts

1. Aplicació dels llenguatges de marques a la sindicació de continguts:

1.1 Àmbits d’aplicació.

1.2 Estructura dels canals de continguts.

1.3 Tecnologies de creació de canals de continguts.

1.4 Validació.

1.5 Directoris de canals de continguts.

1.6 Agregació.

2. Conversió i adaptació de documents XML:

2.1 Tècniques de transformació de documents XML.

2.2 Descripció de l’estructura i de la sintaxi.

2.3 Utilització de plantilles. Utilització d’eines de processament.

2.4 Elaboració de documentació.

3. Emmagatzematge d’informació:

3.1 Sistemes d’emmagatzematge d’informació.

3.2 Inserció i extracció d’informació en XML.

3.3 Tècniques de recerca d’informació en documents XML.

3.4 Llenguatges de consulta i manipulació.

3.5 Dipòsit XML natiu.

3.6 Eines de tractament i emmagatzematge d’informació en format XML.