UF 1: serveis de noms i configuració automàtica

Durada: 25 hores

Continguts:

1. Instal·lació i administració de serveis de noms de domini:

1.1 Sistemes de resolució de noms.

1.2 Sistemes de noms plans i jeràrquics.

1.3 Procés de resolució d’un nom de domini.

1.4 Servidors arrel i dominis de primer nivell i successius.

1.5 Zones primàries i secundàries.

1.6 Tipus de registres.

1.7 Servidors de noms en adreces IP dinàmiques.

1.8 Transferències de zona.

2. Instal·lació i administració de serveis de configuració automàtica de xarxa:

2.1 Funcionament del servei.

2.2 Assignacions. Tipus.

2.3 Paràmetres i declaracions de configuració.

2.4 Ordres utilitzades per al funcionament del servei.