UF 1: seguretat física, lògica i legislació. 24 hores

Durada: 24 hores

Continguts:

1. Adopció de pautes de seguretat informàtica:

1.1 Fiabilitat, confidencialitat, integritat i disponibilitat.

1.2 Elements vulnerables en el sistema informàtic: maquinari, programari i dades.

1.3 Anàlisi de les principals vulnerabilitats d’un sistema informàtic.

1.4 Amenaces. Tipus: amenaces físiques, amenaces lògiques.

1.5 Seguretat física i ambiental.

1.6 Seguretat lògica:

1.6.1 Criptografia.

1.6.2 Llistes de control d’accés.

1.6.3 Establiment de polítiques de contrasenyes.

1.6.4 Polítiques d’emmagatzematge.

1.6.5 Còpies de seguretat i imatges de suport.

1.6.6 Mitjans d’emmagatzematge.

1.6.7 Anàlisi forense en sistemes informàtics.

2. Legislació i normes sobre seguretat:

2.1 Legislació sobre protecció de dades.

2.2 Legislació sobre els serveis de la societat de la informació i el correu electrònic.