UF 1: programació amb XML

Durada: 99 hores

Continguts

1. Reconeixement de les característiques de llenguatges de marques:

1.1 Classificació.

1.2 XML: estructura i sintaxi.

1.3 Etiquetes.

1.4 Eines d’edició.

1.5 Elaboració de documents XML ben formats.

1.6 Utilització d’espais de noms en XML.

2. Utilització de llenguatges de marques en entorns web:

2.1 Identificació d’etiquetes i atributs d’HTML.

2.2 XHTM: diferències sintàctiques i estructurals amb HTML. 2.3 Versions de HTML i d’XHTML.

2.4 Eines de disseny web.

2.5 Fulls d’estil.

3. Definició d’esquemes i vocabularis en XML:

3.1 Utilització de mètodes de definició de documents XML.

3.2 Creació de descripcions.

3.3 Associació amb documents XML.

3.4 Validació.

3.5 Eines de creació i validació.