UF 1: ofimàtica i eines web

Durada: 22 hores

Continguts:

1. Instal·lació, si escau, d’aplicacions web.

1.1 Origen i evolució de les aplicacions web.

1.2 Instal·lació, si escau, d’aplicacions web. Característiques i entorn d’ús.

1.3 Correu electrònic web. Gestió de comptes d’usuari.

1.4 Configuració de calendari web.

1.5 Eines específiques web: cites, tasques, entre d’altres.

1.6 Configuració de les diferents aplicacions per integrar-les en un servidor de correu.

1.7 Documentació tècnica.

1.8 Elaboració de documentacions.

2. Realitza tasques de configuració d’aplicacions d’ofimàtica web:

2.1 Origen i evolució de les aplicacions ofimàtiques web.

2.2 Funcionalitats de les aplicacions d’ofimàtica web.

2.3 Característiques distintives de les aplicacions d’ofimàtica web.

2.4 Configuració i, si escau, instal·lació d’aplicacions d’ofimàtica web.

2.5 Gestió d’usuaris.

2.6 Permisos associats als usuaris. Comprovació de la seguretat.

2.7 Utilització de les funcionalitats de les aplicacions d’ofimàtica web.

2.8 Utilització col·laborativa de les aplicacions d’ofimàtica web.

2.9 Documentació de la configuració, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades.