UF 1: instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

Durada: 60 hores

Continguts:

1. Instal·lació de programari lliure i propietari:

1.1 Estructura i components d’un sistema informàtic. Perifèrics i adaptadors per a la connexió de dispositius. Tipus de xarxes, cablatge i connectors.

1.2 Mapa físic i lògic d’una xarxa.

1.3 Arquitectura d’un sistema operatiu.

1.4 Funcions d’un sistema operatiu.

1.5 Tipus de sistemes operatius.

1.6 Tipus d’aplicacions.

1.7 Llicències i tipus de llicències.

1.8 Gestors d’arrencada.

1.9 Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris.

1.10 Instal·lació de sistemes operatius. Requisits, versions i llicències.

1.11 Instal·lació/desinstal·lació d’aplicacions. Requisits, versions i llicències.

1.12 Actualització de sistemes operatius i aplicacions.

1.13 Fitxers d’inici de sistemes operatius.

1.14 Registre del sistema.

1.15 Actualització i manteniment de controladors de dispositius.

2. Administració de programari de base:

2.1 Administració d’usuaris i grups locals.

2.2 Usuaris i grups predeterminats.

2.3 Seguretat de comptes d’usuari.

2.4 Seguretat de contrasenyes.

2.5 Administració de perfils locals d’usuari.

2.6 Configuració del protocol TCP/IP en un client de xarxa. Direccions IP. Màscares de subxarxa.

2.7 Configuració de la resolució de noms.

2.8 Fitxers de configuració de xarxa.

2.9 Optimització de sistemes per a ordinadors portàtils. Arxius de xarxa sense connexió.