UF 1: administració avançada de sistemes operatius

Durada: 70 hores

Contuinguts:

1. Administració de servei de directori:

1.1 Servei de directori. Definició, elements i nomenclatura. LDAP.

1.2 Esquema del servei de directori.

1.3 Controladors de domini.

1.4 Instal·lació, configuració i personalització del servei de directori.

1.5 Creació de dominis.

1.6 Objectes que administra un domini: usuaris globals, grups i equips, entre d’altres.

1.7 Eines gràfiques d’administració del servei de directori.

2. Instal·lació, configuració i ús de serveis d’accés i administració remota:

2.1 Terminals en mode text.

2.2 Escriptori remot.

2.3 Protocols d’accés remot i ports implicats.

2.4 Serveis d’accés remot del mateix sistema operatiu.

2.5 Eines gràfiques externes per a l’administració remota.

3. Administració de servidors d’impressió:

3.1 Ports i protocols d’impressió.

3.2 Sistemes d’impressió.

3.3 Ordres per a la gestió d’impressores i treballs.

4. Administració de processos del sistema:

4.1 Processos. Tipus. Estats. Estructura.

4.2 Fils d’execució.

4.3 Transicions d’estats.

4.4 Prioritats.

4.5 Gestió dels processos del sistema. Línia d’ordre. Entorn gràfic.

4.6 Seqüència d’arrencada del sistema. Dimonis.

5. Integració de sistemes operatius en xarxa lliures i propietaris:

5.1 Descripció d’escenaris heterogenis.

5.2 Instal·lació, configuració i ús de serveis de xarxa per compartir recursos.

5.3 Configuració de recursos compartits en xarxa.

5.4 Utilització de xarxes heterogènies