Mòdul professional 9: implantació d’aplicacions web

Si hi ha un descobriment tecnològic a les darreres dècades que pot ser comparat amb la invenció de la impremta per Gutemberg, aquest és Internet. Internet ha transformat la forma en què es publiquen continguts en qualsevol tipus de format (text, imatges, vídeo i àudio) al món. Si bé en el començament els continguts que es publicaven a Internet eren estàtics i es creaven de forma manual, actualment la gran majoria de les pàgines web tenen contingut dinàmic. De la mateixa manera, la forma en què els continguts es creen ha variat molt des de la creació d’Internet. En l’actualitat és comú fer servir gestors de continguts per tal de publicar, administrar i donar format a la informació del web.

Font: IOC