Mòdul professional 8: aplicacions web

En l’enginyeria de programari s’anomena aplicació web les aplicacions que els usuaris poden emprar accedint a un servidor web a través d’Internet o d’una intranet amb un navegador. En altres paraules, és una aplicació de programari que es codifica en un llenguatge suportat pels navegadors web i es confia l’execució al navegador.

Les aplicacions web s’han popularitzat per la senzillesa del navegador web com a client lleuger, la facilitat per actualitzar i mantenir aplicacions sense distribuir i instal lar programari a milers d’usuaris potencials, poder accedir a la informació personal des de qualsevol dispositiu connectat a Internet i treballar sobre una mateixa aplicació diversos usuaris. Aplicacions com correu web, wikis, blogs, botigues en línia i aquest mateix campus són exemples ben coneguts d’aplicacions web.

En aquest mòdul estudiarem com funcionen i com s’instal·len algunes d’aquestes aplicacions i aprendrem les tecnologies bàsiques amb què estan fetes.

En la unitat formativa “Ofimàtica i eines web” veureu com funcionen les aplicacions en línia més usuals, com el correu web, els calendaris i les eines ofimàtiques.

En la unitat formativa “Fonaments d’HTML i fulls d’estil”, composta per les unitats “Fonaments d’HTML” i “Fulls d’estil”, us iniciareu en el desenvolupament d’aplicacions web utilitzant el llenguatge de marques (X)HTML i el llenguatge de fulls d’estils CSS i també aprendreu les característiques principals que ens ofereixen els editors i gestors d’(X)HTML i CSS per tal de desenvolupar aplicacions web d’una manera més ràpida i productiva.

Al llarg de la unitat formativa “Gestors d’arxiu web” coneixereu les diverses aplicacions de gestors d’arxius web que hi ha en el mercat, i la manera més usual d’instal·lar-les i configurar-les en un servidor. Veureu que no deixen de ser aplicacions web i que s’instal·len de manera molt similar a la resta d’aplicacions que veureu en aquest mòdul.

En l’actualitat, els gestors de continguts us permeten crear i gestionar webs dinàmiques interactives de manera fàcil i ràpida, sense haver de tenir uns coneixements de programació gaire exigents. En la unitat formativa “Gestors de continguts” veureu com crear continguts web d’una manera semiautomàtica amb un gestor de continguts.

Un altre gran avenç en el món d’Internet són els portals d’aprenentatge a distància com aquest al qual ara esteu connectats: campus IOC. Veureu què són, com funcionen, com s’instal·len i com es mantenen en la unitat formativa “Portals web d’aprenentatge”

Font: IOC