Mòdul professional 7: serveis de xarxa

Avui en dia, quan es pensa en un sistema informàtic rarament es pensa en un equip aïllat; ja sembla inherent a qualsevol sistema informàtic que estigui format per un conjunt d’equips connectats en xarxa. Qualsevol d’aquests equips necessitarà recursos als quals podrà accedir per mitjà de la xarxa i probablement compartirà el resultat de la seva activitat amb altres equips.

Una de les conseqüències d’aquest treball en xarxa és la necessitat de mantenir i administrar adequadament aquests sistemes i els seus serveis. Aquest mòdul aporta la base de coneixements que necessitarà qualsevol tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes per desenvolupar amb èxit la seva tasca.

En els cicles de grau mitjà d’Informàtica, l’estudi dels serveis de xarxes complementa els coneixements bàsics de xarxes i és una eina important per administrar integralment un sistema informàtic.

En la unitat “Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)”, es mostra com l’administrador de xarxa pot establir serveis que permeten configurar automàticament les dades de connexió dels equips i el domini al qual pertanyen. D’aquesta manera permet que els equips de la xarxa es puguin adreçar els uns als altres i a Internet. També s’explicarà com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats servidors que proporcionin diferents serveis (com el servei de transferència de fitxers, continguts web, correu, impressió, etc.), i com es configura un equip per actuar de client i fer ús d’aquests serveis.

En la unitat “Correu electrònic i transmissió d’arxius”, es mostra com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats servidors que proporcionin diferents serveis (com el servei de transferència de fitxers i els serveis de correu), i com es configura un equip per actuar de client i fer ús d’aquests serveis.

En la unitat “Servidors web i intermediaris, es mostra com l’administrador pot posar en funcionament i mantenir actualitzats, d’una banda, servidors web i servidors proxy per publicar continguts a Internet, i de l’altra, servidors proxy per optimitzar l’accés a xarxes públiques.

En la unitat “Accés a sistemes remots”, es mostra com es gestionen mètodes d’accés remot i instal·len els serveis corresponents, i se’n descriuen les característiques.

Font: IOC