Mòdul professional 6: seguretat informàtica

La seguretat informàtica recull tots els processos i els mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes. Es protegeix aquesta informació contra robatoris, corrupció i catàstrofes, tot procurant mantenir l’accés de les persones usuàries.

A partir de la definició de seguretat es pot intuir que és una matèria transversal de totes les disciplines de la informàtica, és a dir, que pot estar present en tots els mòduls del cicle. Tot i que es tracta la seguretat de manera separada en les diverses unitats formatives, cal tenir present aquesta visió de la seva presència en tots els àmbits de la informàtica.

En la unitat “Seguretat passiva” es tracta de la ubicació física i les condicions ambientals dels equips, del subministrament elèctric i els sistemes d’alimentació ininterrompuda, i també de la seguretat lògica, la qual inclou, entre d’altres, les autenticacions, el control d’accés als sistemes i els mecanismes de registre.

La unitat “Còpies de seguretat” mostra diferents maneres de gestionar els dispositius d’emmagatzematge i tracta de la seva organització física i lògica. També se centra en diferents sistemes i processos de còpies de seguretat.

La unitat “Legislació de seguretat i protecció de dades” dóna la visió del tractament de la informació des del punt de vista legal de la Llei de protecció de dades –que totes les empreses i els organismes han de complir i executar de manera obligatòria– i recull els plans de manteniment i l’administració de la seguretat.

La unitat “Seguretat activa” mostra les parts de la seguretat que es mantenen sempre a l’aguait. Aquests sistemes de seguretat generen i gestionen les diferents alarmes i incidències de seguretat. També es veuen eines de seguretat activa que protegeixen contra programari maliciós, com per exemple els antivirus.

La darrera unitat, “Tallafocs i monitoratge de xarxes”, mostra un element actiu vital en el control de les comunicacions que segueix els protocols i el tràfic de la xarxa, permetent o blocant connexions: els tallafocs. També s’hi explica el monitoratge de les xarxes, tant en entorns amb fil com sense fil. Per acabar, tracta d’una part tan important i que de vegades es deixa de banda: l’elaboració i la utilització de la documentació tècnica i d’incidències de seguretat.

Font: IOC