Mòdul professional 6: administració de sistemes operatius

L’administració de sistemes operatius engloba una gran quantitat de tasques que tenen com a finalitat principal instal·lar, configurar i mantenir sistemes operatius, garantint la funcionalitat i la integritat dels recursos i serveis del sistema, així com la qualitat exigida.

Avui dia hi ha una gran varietat de sistemes operatius i, fins i tot en un mateix sistema, no hi sol haver una única eina per a cada tasca ni una sola manera de fer les coses. Malgrat tot, l’assoliment correcte dels conceptes associats a la realització de les tasques ens ha de permetre poder afrontar l’administració de qualsevol sistema operatiu. En aquest mòdul s’estudien algunes de les tasques típiques d’administració de sistemes operatius i s’intenta donar un enfocament pràctic als continguts per tal d’apropar-los a situacions reals, però cal remarcar que l’administració és una disciplina que s’aprèn dia a dia, amb la feina diària i el reciclatge constant.

En la unitat “Administració de processos. Administració remota. Administració de serveis d’impressió” s’explica el funcionament i la gestió dels processos del sistema, els mètodes d’accés per poder realitzar l’administració del sistema de forma remota i la gestió dels serveis d’impressió.

La unitat “Integració de sistemes operatius en xarxa lliures i propietaris” centra els seus continguts a explicar com integrar sistemes operatius de diferents famílies, el que anomenem sistemes heterogenis.

En la unitat “Administració del servei de directori” es tracten els conceptes i procediments requerits per poder administrar correctament un servei de directori i s’explica com es pot utilitzar el directori per emmagatzemar la informació dels usuaris d’una xarxa i permetre l’autenticació centralitzada dels sistemes i les diferents aplicacions utilitzades.

La unitat “Llenguatges de guions i automatització de tasques” cobreix els continguts requerits per aprendre a programar amb llenguatges de guions de shell per tal de poder realitzar guions que permetin automatitzar les tasques d’administració del sistema operatiu.

Font: IOC