Mòdul professional 5: fonaments de maquinari

Els ordinadors personals han esdevingut omnipresents a totes les llars i empreses. A més, la seva evolució i l’arribada de nous components és tan ràpida que fa molt difícil generar una bona documentació que ens informi de les seves característiques generals. Malgrat això, amb aquests materials intentarem assolir una visió general de l’entorn referent al muntatge i manteniment d’equips informàtics. Per a això parlarem tant de l’arquitectura de sistemes que utilitzen els ordinadors actuals, com de la implementació real que es fa en els components físics que podem trobar en el mercat. També veurem tots els passos del procés de muntatge d’un ordinador, i també coneixerem un altre tipus d’ordinadors de grans prestacions, com són els centres de procés de dades i les normes de prevenció de riscos associades.

La unitat “Arquitectura de sistemes” ens permetrà conèixer l’esquema funcional d’un ordinador, amb les diferents parts que li donen la capacitat de processar informació, en tot allò que es refereix al maquinari. També coneixerem les implementacions en components físics d’aquestes parts funcionals. El disseny d’un equip ens permetrà aprofundir en el coneixement d’aquests components i en la manera de connectar-los. A més esbrinarem la manera de comprovar si el rendiment de l’equip dissenyat i muntat és l’adequat segons els requeriments. També treballarem sobre la configuració correcta d’un equip muntat, la interconnexió d’aquest amb altres i la diagnosi de possibles problemes de funcionament.

Quan un equip ja està muntat, necessitem afegir-hi els components de programari corresponents. Per això, en la unitat “Instal·lació, configuració i recuperació de programari” aprofundirem en aquest concepte. En primer lloc, coneixerem els diversos entorns operatius que es poden utilitzar en els ordinadors domèstics, i també les utilitats de sistema que ens permeten configurar un sistema operatiu de manera acurada. També estudiarem les aplicacions de propòsit general, que són imprescindibles per als diversos usos que es poden donar als ordinadors, i que inclouen la majoria de rames del coneixement. Finalment coneixerem un tipus d’eines destinades a facilitar el manteniment de sistemes informàtics, anomenades eines de clonació. Aquestes permeten simplificar el procés de restauració del programari associat a un equip informàtic, incloent l’entorn operatiu i les aplicacions de propòsit general instal·lades.

Els ordinadors personals no són l’únic tipus de sistema informàtic que s’utilitza actualment. Els servidors tenen un paper important en la societat connectada actual, i relacionat amb aquests podem trobar el cas concret dels centres de procés de dades. En la unitat “Implantació i manteniment de CPD” podrem conèixer, en primer lloc, tot allò que fa referència als components que podem trobar en un CPD, tant quan a maquinari com a programari i a altres elements de comunicació o seguretat. En segon lloc, treballarem sobre els conceptes de prevenció de riscos laborals, que cal tenir en compte tant en CPD com en altres entorns de treball com podrien ser empreses de manteniment informàtic.

Font: IOC