Mòdul professional 4: sistemes operatius en xarxa

En la societat del segle XXI no hi pot haver cap organització o empresa sense un sistema informàtic. El fet que funcioni correctament proporciona un gran valor estratègic a l’organització i implica una tria acurada de la figura del cap d’informàtica i de la planificació del sistema informàtic, tant en maquinari com en programari. Dins de l'àmbit nacional serveis com els bancaris, municipals, hisenda, xarxes socials, etc. han incrementat l'ús de les xarxes i, per tant, cal incrementar la seva seguretat.

Aquest mòdul vol proporcionar les bases teoricopràctiques sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

En la unitat “Instal·lació i configuració de sistemes operatius propietaris” instal·lareu i configurareu sistemes operatius propietaris, configurant serveis de directori, i gestionant dominis.

En la unitat “Instal·lació i configuració de sistemes operatius lliures”, s'instal·larà i monitoritzarà un sistema operatiu lliure, es configurarà gestionant dominis i emprant eines d'administració de dominis.

En la unitat “Compartir recursos en xarxa i seguretat en sistemes lliures i de propietat” compartirem recursos i configurarem la seguretat de la xarxa.

En la unitat “Integració de sistemes operatius”, veureu com integrar diversos sistemes operatius en la mateixa xarxa, instal·lant i configurant el programari especific necessari

Font: IOC