Mòdul professional 12: síntesi

Els resultats d'aprenentatge del Mòdul són els següents:

1. Instal·la, configura i actualitza el maquinari.

2. Instal·la, configura i actualitza sistemes operatius.

3. Realitza l’explotació dels serveis de xarxa.

4. Implanta aplicacions ofimàtiques.

5. Utilitza amb destresa aplicacions web.