Mòdul professional 10: empresa i iniciativa emprenedora

 
El Mòdul té els següents resultats d'aprenentatge:

1. Reconeix les capacitats associades a la iniciativa emprenedora, analitzant els requeriments derivats dels llocs de treball i de les activitats empresarials.

2. Defineix l’oportunitat de creació d’una microempresa, valorant-ne l’impacte sobre l’entorn d’actuació i incorporant-hi valors ètics.

3. Realitza activitats per a la constitució i posada en marxa d’una microempresa d’informàtica, seleccionant-ne la forma jurídica i identificant-ne les obligacions legals associades.

4. Realitza activitats de gestió administrativa i financera d’una microempresa del sector informàtic, identificant-ne les obligacions comptables i fiscals principals i complimentant-ne la documentació