Mòdul professional 1: muntatge i manteniment d’equips

 
En l’actualitat els avenços tecnològics fan que l’arribada de nous components al món de la informàtica sigui constant. Per això, no solament s’ha de tenir en compte el manteniment dels equips en cas de fallada, sinó que també cal un treball constant d’actualització d’aquests equips per a adaptar-se a les noves necessitats.
 
Si hem de treballar amb components elèctrics i electrònics, és important tenir coneixements sobre electricitat i seguretat. Per això en la unitat formativa “Electricitat a l’ordinador” aprendreu quina és la naturalesa de l’electricitat i com es se’n mesuren els valors. Coneixereu els components de les fonts d’alimentació d’un ordinador i quins valors típics donen per garantir el funcionament correcte dels dispositius. A més, veureu la importància de la prevenció de riscos laborals en el sector de la microinformàtica.
 
En la unitat formativa “Components d’un equip microinformàtic” farem un repàs de les principals unitats funcionals d’un sistema informàtic per després pode relacionar-les amb maquinari concret.Un cop tenim els coneixements elèctrics, de seguretat i de components bàsics, és quan podem començar a assemblar-los dins la màquina. Això és el que veureu en la unitat formativa “Muntatge d’un equip microinformàtic”, en què definireu un projecte, l’implementareu i finalment el provareu i el documentareu.
 
Com en molts altres camps, dins el món de la informàtica moltes vegades s’han de cobrir situacions especials. Això no ho podem obviar en aquest mòdul i, per tant,en la unitat formativa “Noves tendències de muntatge d’un equip microinformàtic” estudiareu com podem adaptar els nostres equips a aquests requisits. A vegades poden ser requisits funcionals i altres vegades simplement estètics.
 
Quan els equips ja estan en funcionament, una tasca bàsica és el seu manteniment,tant preventiu com pel que fa a les actuacions necessàries un cop es detecta una avaria. Això és el que es tractarà a “Manteniment d’equips microinformàtics”.
 
Un sistema informàtic difícilment pot funcionar sense una capa de programari,el qual a la vegada ens pot facilitar molt la feina de configuració. En la unitat formativa “Instal·lació de programari” s’assoliran conceptes del programari més directament relacionats amb el maquinari i el seu manteniment
 

Font: IOC