Mòdul professional 1: implantació de sistemes operatius

Normalment, quan utilitzem un ordinador, ens fixem en les aplicacions productives (paquets ofimàtics, de disseny, etc.) sense prestar gaire atenció al que hi ha per sota: el sistema operatiu. Els desenvolupadors de sistemes operatius intenten cada vegada més que aquests sistemes passin més desapercebuts, cosa que facilita el treball de l’usuari. Però com a professionals de la informàtica hem de tenir els coneixements i les habilitats necessàries per poder no només treballar, sinó també entendre, el funcionament dels sistemes operatius actuals.

En aquest mòdul aprendrem a implantar els sistemes operatius, i també a fer-ne la configuració, l’administració de base i la implantació de programari específic. D’altres paraules que també han de començar a sonar en el nostre vocabulari són perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions automàtiques, virtualització, RAID, rendiment, monitoratge i auditoria, entre d’altres.

Tot plegat fa que aquest sigui un mòdul molt important per a qualsevol dels cicles de la família informàtica i que es consideri com un dels primers mòduls que cal cursar.

Font: IOC